PHẪU THUẬT CẮT BỎ TUYẾN MỒ HÔI NÁCH

Tùy vào mức độ của tuyến mồ hôi mà bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị thích hợp. Nếu tuyến mồ hôi lớn và nằm sâu bên trong thì phương pháp điều trị tối ưu nhất là phương pháp phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nách. Phẫu thuật chỉ rạch một đường nhỏ khoảng 3 – 4 cm để lộ tuyến mồ hôi và dùng thủ thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi của khách hàng nên hạn chế để lại sẹo sau này.