PHỤC HỒI DA TỔN THƯƠNG, CHỐNG TĂNG SẮC TỐ SAU VIÊM

Viêm da kích ứng do corticoid là hiện tượng viêm da mãn tính thể hiện bằng sự giãn mạch máu sâu dưới da gây xung huyết và từ đó làm da đỏ và nóng. Tổn thương mạch máu là do chất corticoid thấm vào những lớp sâu của da làm tổn thương thành mạch, các mạch máu bị teo mỏng thành mạch, thành mạch yếu nên dãn và càng dễ bị dãn mạnh hơn khi gặp những kích ứng do môi trường như nhiệt độ, không khí, thành phần trong không khí, vận động, cảm xúc, căng thẳng.

Việc điều trị viêm da corticoid bao gồm công việc giúp cho thành mạch tại vùng da bị tổn thương phục hồi. Điều này cần có thời gian dài và sự duy trì khi đang vượt qua giai đoạn đầu tiên viêm da cấp tính như da nóng, rát, đỏ và sần đỏ hết vùng da bị tổn thương.