CUNG CẤP VITAMIN C

Vitamin C được xem là nhân tố quan trọng trong vai trò làm đẹp làn da và thường được đưa vào cơ thể bằng đường uống, tiêm truyền, thoa hoặc điện di. Hiện nay, phương pháp lăn kim điện di được công nhận là phương pháp giúp đưa Vitamin C vào cơ thể với hiệu quả cao hơn các phương pháp các rất nhiều lần mà lại đảm bảo an toàn cho sức khỏe.